خسته دل
دنیای غریب

باز هم دنیای مجازی ... عجیب تاریک و سرد است ولی دل گرمی هایی به تو میدهد بس عجیب ...
من محمد هستم ... این مکان رو ایجاد کردم بلکه بتونم کمی از بار سنگین دلم کم کنم ... خیلی دلم گرفته روزگار خیلی زیاد ... اگر از محیط اینجا خوشتون اومد خوشحال میشم باز هم میزبان حضور پر مهر و گرمتون باشم
یا حق ...
دیشب رو با کلی غم و غصه پشت سر گذاشتم ...

برو ادامه مطلب ...

...EDAME...

15:7پنجشنبه 1393/04/12محمد

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺯﻣﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﯿﻒ !
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺯﻣﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﺪﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ !
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺯﻣﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﭘﺎﮎ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﻭ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻼﺱ !
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺯﻣﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ, ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺎﺭﻩ ... ﭘﻮﻝ ,ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺎﺭﻩ ...
ﺍﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿﺎﺭﻩ ...
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺯﻣﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﺻﺮﻑ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﻮ
ﺩﻟﺸﻮﻥ ﺟﺎ ﺩﺍﺭﯼ


16:43چهارشنبه 1393/04/11محمد
بعضــــــی ها گــــــــــــریه نمی کنند!

اما از چشـــــــــــــــم هایشان معلوم است که

اشکــــی به بزرگی یک سکــــــــــــــوت،

گــــوشه ی چشمشان به کمیـــــن نشسته ...

11:22یکشنبه 1393/04/08محمد


16:14جمعه 1393/04/06محمد
در وصف حالم همین سه کلمه کافیست : لبخندم درد می کند ...


16:11جمعه 1393/04/06محمد


کد ساعت فلش